absenta

L’absenta és una beguda que es va popularitzar a les acaballes del s. XIX principalment a França. Posteriorment el seu consum va ser motiu de controvèrsia pels seus efectes i en alguns països va ser prohibida. Això ha contribuït a envoltar-la d’una aura de misteri i clandestinitat potser un pèl exagerat. En tot cas és un licor que ha de ser consumit amb moderació com tots els d’alta graduació.